เราช่วยคุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

Professional Website
at affordable price.

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน และพันธกิจคริสเตียน ในราคาที่คุณสามารถจ่ายได

ภาพลักษณ์ที่ดีคือจุดเริ่มต้น

Good Website Can Help Your Ministry Grow.

บริการของเรา

what can we do for you?

Web Design​

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ปรับแต่งแก้ไขได้ง่าย พร้อมส่วนเสริมมากมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้เว็บไซต์ของคุณ

Digital Consulting

แนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และการบริหารจัดการพันธกิจในยุคดิจิตอล ตามงบประมาณที่คุณมี

Training

สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถดูแลและปรับแต่งเว็บไซต์ได้เอง โดยรับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและเรียนเป็นกลุ่ม

ผลงานที่ผ่านมา

See Our Works

Do You Want To Grow Your Ministry?

เรายินดีร่วมรับใช้ไปกับคุณ

Let׳s Meet

นัดทานกาแฟและพูดคุยกัน

Chat with us

@forchurch

Send Us A Message​​

forchurch.net@gmail.com